Kiinteistöjen kuntotarkastukset nopeasti ja ymmärrettävästi

Suoritamme asuinhuoneistojen ja kiinteistöjen kuntotarkastuksia. Asuntokaupan yhteydessä tarkastus tehdään aina KH 90-00394 ohjeen mukaisesti. Teemme myös taloyhtiöille kuntotarkastuksia ja laadimme pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmia.

Mikäli tarvitset lisätietoja, jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella tai soita meille +358 45 349 0394

Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä

Tavallisesti kuntotarkastus teetetään ennen asunnon kauppaa. Kuntotarkastus antaa puolueetonta tietoa kiinteistön nykykunnosta ja korjaustarpeista.

Kuntotarkastus tehdään koulutetun korjausrakentamiseen erikoistuneen rakennusmestarin toimesta. Alkuun kuntotarkastaja haastattelee omistajaa ja tutustuu talon piirustuksiin saadakseen mahdollisimman tarkat tiedot talolle tehdyistä huolloista ja korjauksista.

Pääosin tarkastus tehdään aistinvaraisesti haju- ja näköaistia hyödyntäen. Erityisesti kiinnitetään huomiota rakennusajan ja -tavan mukaisiin tyypillisiin riskirakenteisiin. Kuntotarkastuksessa ei tavallisesti rikota pintamateriaaleja tai pureta rakenteita, mutta erityisestä syystä rakenteisiin voidaan porata talon omistajan luvalla muutamia reikiä, joiden kautta päästään tutkimaan tarkemmin rakenteen kuntoa. Lopuksi tilaaja saa raportin, jossa arvioidaan kiinteistön kunto ja kerrotaan mitä toimenpiteitä rakennuksessa kannattaisi tehdä.

Asuntokaupan yhteydessä tarkastus tehdään aina KH 90-00394 ohjeen mukaisesti. Lisätietoa ohjeesta saat rakennustietokortistosta.

Täyttämällä lomakkeen voit ladata esimerkki kuntoraportin.

Taloyhtiön kuntoarvio ja
pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS)

Taloyhtiön kuntoarviossa selvitetään kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien nykytila ja tekninen käyttöikä korjaustarpeiden määrittämiseksi.

Kuntoarvio on ammattilaisten suorittama aistinvarainen ja rakenteita rikkomaton katselmus. Kuntoarvion pohjalta voidaan suositella tehtäväksi myös tarkempia tutkimuksia, esimerkiksi mikrobinäytteitä, jotka lähetetään laboratorioon analysoitavaksi.

OJ Housen suorittaessa tarkastuksen, siihen kuuluu aina seuraavat kohteet: perustukset, julkisivu, vesikatto, sekä ala- ja yläpohja. Lisäksi tarkastamme huoneistojen yhteisen talotekniikan. Kuntoarvion yhteydessä laadimme myös kuntoarvioraportin ja sen perusteella 5 tai 10 vuoden pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS).

Taloyhtiön tulee laatia PTS joka tapauksessa ja päivittää sitä säännöllisesti. Kun kuntoarvio ja PTS ovat ammattilaisen tekemiä saadaan niistä luotettavat työkalut, joiden avulla remonttitarpeet voidaan ennakoida ja asukkaiden viihtyvyys sekä asuntojen kunto säilyvät erinomaisena. Asunto on monelle elämän suurimpia sijoituksia ja suunnitelmallisesti tehty kunnossapito auttaa omaisuuden arvon säilyttämisessä.

Tarjoamme kiinteistöjen kuntoarviot nopeasti ja ymmärrettävästi. Mikäli tarvitset lisätietoja tai haluat tarjouksen jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella tai soita meille +358 45 349 0394