Asuntokaupan kuntotarkastus

Tavallisesti kuntotarkastus teetetään ennen asunnon kauppaa. Kuntotarkastus antaa puolueetonta tietoa kiinteistön nykykunnosta ja korjaustarpeista.

Kuntotarkastus tehdään koulutetun korjausrakentamiseen erikoistuneen rakennusmestarin toimesta. Alkuun kuntotarkastaja haastattelee omistajaa ja tutustuu talon piirustuksiin saadakseen mahdollisimman tarkat tiedot talolle tehdyistä huolloista ja korjauksista.

Pääosin tarkastus tehdään aistinvaraisesti haju- ja näköaistia hyödyntäen. Erityisesti kiinnitetään huomiota rakennusajan ja -tavan mukaisiin tyypillisiin riskirakenteisiin. Kuntotarkastuksessa ei tavallisesti rikota pintamateriaaleja tai pureta rakenteita, mutta erityisestä syystä rakenteisiin voidaan porata talon omistajan luvalla muutamia reikiä, joiden kautta päästään tutkimaan tarkemmin rakenteen kuntoa. Lopuksi tilaaja saa raportin, jossa arvioidaan kiinteistön kunto ja kerrotaan mitä toimenpiteitä rakennuksessa kannattaisi tehdä.

Asuntokaupan yhteydessä tarkastus tehdään aina KH 90-00394 ohjeen mukaisesti. Lisätietoa ohjeesta saat rakennustietokortistosta.

Lämpökuvaus kuntotarkastuksen yhteydessä

Lämpökuvaksen avulla tutkitaan rakennuksen lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta sekä kuntoa. Lämpökuvauksen avulla saadaan selville rakenteita rikkomatta ilma- ja lämpövuodot ja voidaan määrittää olennaisimmat korjauskohteen rakennukselle. Lämpökuvaus on suositeltavaa tehdä asuntokaupan yhteydessä ja siksi tarjoammekin lämpökuvauksen edullisesti asuntokaupankuntotarkastuksen yhteydessä hintaan 250 € (normaalisti 390 €).